302 Mobil Hidrolik 1

Kurs Kodu: 302
Kurs Süresi: 3 Gün
Katılımcıların Bilmesi gerekenler:Temel seviye hidrolik bilgisi
Kursun Hedefleri:

 • Güncel olarak kullanılan, çeşitli pompa kontrol sistemlerini bilmek.
 • Mobil sistemlerde kullanılan sistem ve elemanların fonksiyonlarını kavramak
 • Arıza bulabilme ve arıza nedenlerini yorumlayabilmek
 • Uygulama yaparak, katılımcıların el becerilerini ve mobil sistem üzerindeki deneyimlerini arttırmak.
 • Kursun İçeriği: Teorik eğitim
 • Temel hidrolik bilgilerinin hatırlatılması
 • Mobil hidrolik sistemin temel yapısı, mantığı ve çalışma kuralları,
 • Dizel motor ve hidrolik pompa ilişkisi
 • Load sensing, flow share (debi paylaşımı)
 • Negatif kontrol ve pozitif kontrol
 • Kapalı ve açık devre için pompa ve motor kombinasyonu
 • Oransal kontrol
 • Fren sistemleri
 • Hidrostatik direksiyon sistemleri
 • Pilot hat ve yardımcı sistemler
 • Yük tutma ve hareket kontrolü
 • Kirlilik yönetimi
 • Örnek hidrolik devre üzerinde çalışma
 • Pratik eğitim
 • Hidrolik devre kurma ve çalıştırma.
 • Performans izleme
 • Makine komponentlerini tanıma
 • Arıza bulma ve doğru çalışma pratikleri.
 • Sağlık ve güvenlik


Hedef Kitle: Mobil makinelerin bakım ve tasarımı ile ilgili teknisyenler, mühendisler, servis teknisyenleri, teknik öğretmenler ve konu ile ilgili olanlar.