EĞİTİMİN ÜRETİME DÖNÜŞMESİNİ SAĞLAYARAK NESİLLERE UMUT OLACAĞIZ

Keçiören Belediyesi ile ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi arasında “Meslek Edindirme ve Meslek Geliştirme Eğitim Faaliyetleri Düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut ALTINOK, Belediye Başkan Yardımcıları Sabiha AKDEMİR ve Kazım KABADAYI ile ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi AKDAŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar TÜTEK, ASO Sürekli Eğitim Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Sanayici Doç. Dr. Şemsettin ÖZDEMİR, ASO 1. OSB Bölge Müdürü Cüneyt ÇALIK ve ASO Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Danışmanı Dr. Oğuz POYRAZOĞLU’nun katıldığı imza töreninde; İş Birliği Protokolünü Keçiören Belediyesi “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü” ve “Göçmen Hizmetleri Merkezi” adına Belediye Başkanı Turgut Altınok, “ASO Sürekli Eğitim Merkezi” adına ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi AKDAŞ imzaladı. 

İmzalanan İşbirliği Protokolü ile verilecek mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri Keçiören Belediyesi “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü” ve “Keçiören Belediyesi Göçmen Hizmetleri Merkezi” ile “ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Sürekli Eğitim Merkezi” tarafından gerçekleştirilecek. Verilecek eğitimlerde Mesleki Yeterlilik Merkezi Ulusal Meslek Standartlarına göre hazırlanan özgün müfredat programları uygulanarak bireyleri bir mesleğe hazırlamak veya bir mesleğe sahip olanların mesleklerinde gelişmelerine ya da yeni teknolojilere veya yeni mesleklere uyumlarına imkân sağlanacaktır. 

NESİLLERE UMUT OLACAK BİR MERKEZ 

ASO Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenen imza töreninde belediye ve sanayi işbirliğine önem verdiklerinin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok; “nitelikli iş gücü sanayinin gelişmesinde ve güçlenmesinde önemli bir rol oynuyor. ASO Sürekli Eğitim Merkezi sanayi ile eğitimin bütünleşmesini ve eğitimin üretime dönüşmesini sağlayarak nesillere umut olacak bir merkez. Nitelikli bir eğitimle devletin ve milletin yükünü ciddi anlamda almış oluyorsunuz. Bu işbirliğinin vatanımıza, milletimize, devletimize, sanayimize, ticaretimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ DÖNÜŞTÜRECEĞİZ 

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş; “öncelikle Bölgemizde bulunun üyemiz işletmelerin nitelikli iş gücü ihtiyacını sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlattığımız müfredat programıyla ve eğitime gönül vermiş alanlarında başarılı olmuş eğitimci kadromuzla sanayide kullanılan teknolojiye sahip makine, takım ve tezgahlarda uygulamalı eğitim vererek yetiştireceğiz. İnanıyorum ki ‘ASO Sürekli Eğitim Merkezi’ verdiği eğitimlerle Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimi dönüştürerek alanında tüm Organize Sanayi Bölgelerine rol model olacak. Bu işbirliğinin başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum” dedi. 

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ KAZANDIRILMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR 

ASO Sürekli Eğitim Merkezi Kurucu Temsilcisi Serdar Tütek; ASO Sürekli Eğitim Merkezi İş Modelinin hem kursiyerler açısından hem de işverenler açısından kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu vurgulayarak “Eğitimlerin ilk 12 haftasında 5 gün ASO Sürekli Eğitim Merkezinde teorik ve laboratuvar eğitimi alacak olan kursiyerler haftada 1 gün de işletmede İşbaşı eğitimine gidecek. Böylece işverenler; işe almayı planladığı kursiyerin mesleki gelişimini haftalık olarak gözlemleme imkânına sahip olacak. Eğitimin birinci 12 haftalık dönemini tamamlayan kursiyerler ikinci 12 haftalık dönemde haftada 6 gün işletmede mesleki uygulama eğitimi alacak. İşletmeler 24 haftalık eğitim sonrasında başarılı olan kursiyerlerin en az %50’sini minimum 24 hafta istihdam edecek. Kursiyerlere ilk 24 hafta süresince ödenecek olan günlük 77 TL cep harçlığı ile iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası da İŞKUR tarafından karşılanacak. Bu süreçte hem kursiyerler hem de işverenlerin gideri olmayacak” dedi.  

Bir kursiyerin işletmede faydalı olabileceği seviyedeki beceriyi ASO Sürekli Eğitim Merkezinde 12 haftada kazandıracaklarını belirten Tütek; “ikinci 12 haftalık dönemde işletmede uygulamalı mesleki staj eğitimini alan kursiyerlerin 24 haftalık süreçten sonra istihdam zorunluluğu kapsamında en az %50’si istihdam miş olsa dahi kalan diğer %50’lik yetişmiş nitelikli iş gücü hazır hale gelmiş olacak ve başka OSB’lerdeki işletmelerde istihdam edilebilecektir. Bu çarkı 5 yıl döndürebilirsek bu süreçte 5 binden fazla nitelikli iş gücü yetiştirmiş olacağız. ASO Sürekli Eğitim Merkezi; sanayiye nitelikli iş gücü kazandırılması açısından bu yönüyle de ayrıca hayati önem taşıyor” dedi. 

Yapılan değerlendirmelerin ardından İş birliği Protokolünün imzalanması ile ASO Sürekli Eğitim Merkezi eğitim ortamlarının gezilmesiyle İş Birliği Protokolü İmza Töreni son buldu.