Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi; ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Sürekli Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi tarafından kurulmuştur.

ASO Sürekli Eğitim Merkezinin kısa adı ASO-SEM’dir.

Üretim ve Hizmet sektörünün bireysel ve kurumsal eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarına “Hayat Boyu/Sürekli Öğrenme” anlayışı çerçevesinde cevap verebilmek için kurulmuştur.

MYK Başkanlığı tarafından Ulusal Meslek Standartları ve Yeterlilikleri Belirlenmiş Mesleklerden; Belgelendirilen Ulusal Yeterlikler ve/veya Belge Zorunluluğu Getirilmiş Ulusal Yeterlilikler ile ilgili Mesleklerin Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri ve Meslek Edindirme veya Mesleki Gelişim Eğitimleri vermeyi öncelikli amaç olarak belirlemiştir.

STRATEJİK YAKLAŞIM

  • Birey, yönetici ve işletmelerin iletişim ve yönetişimine destek vermek,
  • İşletmelerin değişim ve gelişimine destek vermek,
  • İşletmelerin iletişim ve yönetişim becerilerini geliştirmek,
  • Hizmet vermede işletme beklentilerine uygun hareket etmek,
  • Beklentileri senkronize ederek çözüm üretmek,
  • Müşterilerimizin memnuniyetini tam ve zamanında sağlamak,
  • İşletmelerin üretim ve hizmet amaçlarını sürdürebilir kılmak ve büyüme hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak,
  • Bireysel/kurumsal sertifikaya yönelik eğitim programları ve Danışmanlık Hizmetleri verme yolunda ASO-SEM büyük bir ailedir.
  • ASO-SEM, müşteri memnuniyetini sağlamada farkındalık yaratabilecek yüksek imkan, kabiliyet ve beceriye sahiptir.